Jak Šampion funguje?

Šampion je dětský všestranný pohybový program založený na pestrém mixu atletických, gymnastických, míčových a herních cvičení přiměřených k věku dětí. Program se zaměřuje na všestranný pohybový rozvoj a přípravu dětí na sport. Jednotlivé věkové kategorie na sebe obsahově navazují a umožňují tak postupný a přirozený vývoj malého sportovce.

Věkové kategorie

 • Šampionci 3 roky
  • všestranná pohybová průprava prostřednictvím pohybových her, základů gymnastiky a atletiky, tance a cvičení jemné motoriky
  • kapacita lekce = 15 dětí
  • herní plán pro každé dítě
  • lekce probíhají bez přítomnosti rodičů (vyjma prvních tří lekcí)
 • Šampioni 4 – 5 let (předškoláci)
  • všestranná pohybová příprava s důrazem na rozvoj koordinace prostřednictvím pohybových her, atletických, gymnastických a míčových cvičení
  • kapacita lekce = 20 dětí
  • nabídka širokého okruhu sportův rámci sportovních bloků: plavání, bruslení, míčové sporty (basketbal, florbal, fotbal)
  • důraz na individuální přístup díky velkému počtu trenérů na každé lekci (5 dětí/trenér)
  • herní plán pro každé dítě
  • výstupní report pro každé dítě
  • lekce probíhají bez přítomnosti rodičů (vyjma první lekce)
 • Šampioni 6 – 8 let (školáci)
  • všestranná pohybová příprava s důrazem na rozvoj koordinace, rychlosti, pohyblivosti, herních a míčových dovedností
  • kapacita lekce = 20 dětí
  • nabídka širokého okruhu sportů v rámci sportovních bloků: plavání, bruslení, míčové sporty (basketbal, florbal, fotbal)
  • důraz na individuální přístup díky velkému počtu trenérů na každé lekci (5 dětí/trenér)
  • herní plán pro každé dítě
  • výstupní report pro každé dítě
  • lekce probíhají bez přítomnosti rodičů (vyjma první lekce)
 • NOVĚ: 9 a více let (mimo sportovní program ŠAMPION)
  • Více informací zde
Náplň lekcí je sestavena absolventy VŠ se sportovním a pedagogickým zaměřením (FTVS a JCU).

O co nám jde?

Chceme, aby si děti pohyb a sport zamilovaly. Chceme, aby se Šampion stal jejich inspirací při cestě k celoživotní lásce ke sportu. A ty, kteří se rozhodnou pokračovat ve specializovaných sportovních klubech, chceme na jejich cestu připravit pomocí široké škály pohybových dovedností.

Metodika sportovního rozvoje


Ukázka z lekcí